dotcomwebdesign.com

 

Szoroskő

(25 km)
A Szoroskő-nyeregben halad át az utazó, ha Kassáról Rozsnyó felé igyekszik. Aki megáll a nyeregben a Szoroskőről gyönyörködhet a nem mindennapi kilátásban.

A Szoroskőn átvezető út, amely a Sajó völgyét a Torna-patak völgyével köti össze, fogalommá vált nem csak az autósok számára, de minden bizonnyal már építésének idején is. Nagy vállalkozás volt ez a maga idejében, amelyet Raisz Christian, vagy ismertebb nevén Reisz Keresztély tervezett.
Ő volt a tervezője és építésvezetője a Torna-völgyet Rozsnyóval összekötő szoroskői műútnak. Építésében számos külföldi, többnyire olasz vendégmunkás is részt vett, például robbantómesterek.
A szepes megyei születésű toporci fiatalember bizonyára német ajkú szülők gyermeke volt, amelyre családi neve is utal, s a Christian magyaros változata. Tanulmányait a pesti Mérnöki Intézetben végezte 1791-ben. Előbb kamarai mérnök, majd Gömör vármegye mérnöke, illetve főmérnöke lett. Az 1788–1804 közötti években számos Gömör vármegyei község térképét készítette el. A Király-féle atlasz egyik szerkesztője, majd 1807-től haláláig az Kevesen tudják, ki őEsterházy család uradalmi mérnöke. Reisz Gedeon, az unoka így emlékszik vissza nagyapjára egy Aggtelekről szóló régi könyv lapalji jegyzetében, 1890-ből: „Azon, ma már egészen kihalt eredeti magyar alakok egyike, kik alapos tudományos szakképzettség, sokoldalú, általános műveltség és elpusztíthatatlan derült kedéllyel koruk különösségeit és eredetiségét egyesítették magukba. Vannak még sokan az élők között, akik visszaemlékeznek a mindig derült kedélyű, szellemes, sokszor élces társalgású öregúrra, ki tősgyökeres magyar voltát nemcsak soha le nem vetett nemzeti viselettel, hanem hazáján s ennek élte alkonyán végveszélybe jutott nemzeti ügyén aggódva csüggő érdeklődéssel bizonyította be.” Bartolomaidesz László és Csokonai Vitéz Mihály jó barátja volt. Körtvélyesen halt meg 1849. augusztus 13-án a világosi fegyverletétel napján.
Sírja Körtvélyesen van, ahol a falu szélén lévő régi temetőben valaha a 13 főnyi családi sírhant vette körül.

Tartalom: