dotcomwebdesign.com

 

Debrőd

 (15 km)A falu a jászóvári premontrei prépostság ősi birtoka. 1255-ben IV. Béla a jászóvári prépostság újraalapító oklevelében említi először. Az oklevélben a király a falut a prépostságnak adományozta és 1848-ig tulajdonában is maradt. 1427-ben 15 portát számláltak a faluban. 1715-ben a török kiűzése után mindössze 5 jobbágy és egy zsellér háztartása volt. A kipusztult lakosság pótlására Szeged környékéről juhászokat telepítettek ide. Ezt a máig megőrzött szegedi nyelvjárás is megrősíti. A faluban nagy hagyomány volt a mészégetésnek, a mészégetők környékbeli falvakban árulták szekerekről.1828-ban 90 háza és 657 lakója volt.

Vályi András szerint "DEBRÕD. Magyar falu Abaúj Vármegyében, lakosai katolikusok, fekszik Jászótol nem meszsze, ’s ennek filiája, határbéli földgyei néhol soványak, de egyéb meglehetõs vagyonnyaiért, második Osztálybéli"

A falu búcsújáróhely, búcsúját június 27-én Szent László király ünnepén tartják.

A falu határában található a Szent László tisztás és forrás:
    „Úgy látszik, hogy a menekülő kún hadak, melyen jöttek, vissza is azon útat követték, s a Tiszán átkelve Abauj megye erdőségeiközé menekültek, de ha a hagyománynak hinni lehet, az üldöző magyarok őket ide is követték. A mai Jászó-Döbröd határában most is megvan a Szent László kútja, melynek forrása, ha nem is a király fohászára s ennek lova patkója helyén bugyant fel, de hihetően a nagy király gondossága által lett az erdős hegyek között felltalálva.
(Gyárfás István: A Jász-Kunok Története, II.kötet V.rész, Kecskemét, 1870)

A forrás melletti kápolnát 1500 körül Bátkay Domokos építtette, de a török elpusztította, 2007-ig csak romjai látszottak. 1952-ben a forrás körül csodás események történtek, majd kápolna is települt ide, melyet 1959-ben tönkretettek.
2007-ben újjáépítették, mint növénytemplomot.A környéken egyedülálló építmény újra idevonzza a turistákat és a búcsújáró zarándokokat.
A felújított mészégető kemencéket évente egyszer a falunapokon újra beindítják a régi mesterek leszármazottjai így tisztelegve az elődök munkája előtt.

Tartalom: